About Us
Contact Us

Shen Zhen Hua Chuang Sheng Motor Co., Ltd.
Tel:0755-29604585
Tel:13602646426
Fax:0755-27655608
E-mail:info@hcsmotors.com
CultureYour current location: Home -> About Us -> Culture
愿景:   
     成为中国微电机行业最受尊敬的企业。

使命:     
     为客户提供优质的产品和服务;
     为员工搭建施展个人能力的平台。

核心价值观:      
     客户为本,团队精神,勇于负责,持续成长。